ورق های موج دار

ورق های موج دار فلزی یکی از پرمصرف ترین اعضای مورد استفاده در ساخت و ساز می باشند که به دلیل تنوع در مقاطع ، طول و ضخامت همواره مورد توجه مهندسان و معماران بوده اند زیرا می توان از آن ها در طیف گسترده ای از سازه ها استفاده کرد. ورق های ذوزنقه ای در بین مقاطع مختلف ورق به دلیل ظرفیت باربری بیشتر در ضخامت های مختلف بیشترین موارد مصرف را دارد و همچنین لازم به ذکر است این ورق ها طوری طراحی و تولید می شوند که یکپارچه باشند و سطوح را به طور کامل پوشش دهند. ورق های موج دار فلزی به دلیل انعطاف پذیری در ویژگی های مقاومتی و طراحی می توانند هم در سقف و هم پوشش سقف، هم به عنوان دیوار خارجی و هم پوشش دیوار استفاده شوند. زمینه های استفاده ورق های موج دار فلزی موارد زیر می باشد:

  • ساختمان های صنعتی
  • ساختمان های تجاری
  • و ...