فرهنگسرای کیش

فرهنگسرای کیش

نوع محصول: پوشش سقف ایستادرز

سطح پوشش: 1700 مترمربع

نوع پروفیل: مستقیم

محل پروژه: جزیره کیش _ استان هرمزگان