پوشش سقف و نما ایستگاه شماره 18 مترو تبریز، اولین و تنها پروژه در ایران با فرم S بوده که توسط شرکت دنا آلومینیوم انجام گردیده است.