پروژه های حمل و نقل

ایستگاه مترو 18 تبریز

پوشش سقف و نما ایستگاه شماره 18 مترو تبریز، اولین و تنها پروژه در ایران با فرم S بوده که توسط شرکت دنا آلومینیوم انجام گردیده است.

اطلاعات پروژه

نوع محصول:

سطح پوشش:

نوع پروفیل:

محل پروژه: :

پوشش سقف ایستادرز دالفا

4500 مترمربع

مستقیم و قوسی فرم S

آذربایجان شرقی، تبریز

گالری تصاویر