ساختمان دانشکده ادبیات دانشگاه نازلو

پروژه های آموزشی

ساختمان دانشکده ادبیات دانشگاه نازلو

این ساختمان دارای شرایط ترکیبی به نحوی می باشد که دیوار، در امتداد سقف بوده و زیبایی خاصی به ساختمان می دهد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است