ساختمان های دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

پروژه های آموزشی

ساختمان های دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

 
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است