پروژه های آموزشی

ساختمان کتابخانه دانشگاه آزاد

این ساختمان بصورت دو قسمت پشت به هم می باشد که در یک طرف بصورت نیم عرقچین با قطر حدود پنجاه متر و در طرف دیگر بصورت خربزه ای و چند قوسی با شعاع متغیر بین 3 الی 9 متر است.

اطلاعات پروژه

نوع محصول:

سطح پوشش:

نوع پروفیل:

محل پروژه: :

پوشش سقف ایستادرز دالفا

1400 مترمربع

مستقیم

تهران

گالری تصاویر