پروژه های فرهنگی

فرهنگسرای کیش

اطلاعات پروژه

نوع محصول:

سطح پوشش:

نوع پروفیل:

محل پروژه: :

پوشش سقف ایستادرز

1700 مترمربع

مستقیم

جزیره کیش _ استان هرمزگان

گالری تصاویر