طراحی این پروژه 2 قوسی و با حداقل  شعاع کمتر از 10 متر می باشد که به لحاظ اجرا، از پروژه های بسیار دشوار محسوب شده و شرکت مبتکر نمای آلومینیومی دنا افتخار دارد با اتکا به تیم متخصص و با تجربه خود، تنها شرکت ایرانی مجری پوشش سقف و نما در کشور می باشد.