پروژه های اماکن ورزشی

ورزشگاه 6000 نفری گولان سنندج

طراحی این پروژه 2 قوسی و با حداقل  شعاع کمتر از 10 متر می باشد که به لحاظ اجرا، از پروژه های بسیار دشوار محسوب شده و شرکت مبتکر نمای آلومینیومی دنا افتخار دارد با اتکا به تیم متخصص و با تجربه خود، تنها شرکت ایرانی مجری پوشش سقف و نما در کشور می باشد.

اطلاعات پروژه

نوع محصول:

سطح پوشش:

نوع پروفیل:

محل پروژه: :

پوشش سقف ایستادرز

450 مترمربع

مستقیم

تهران

گالری تصاویر