سیستم سقف ذوزنقه ای

سیستم ســـقف ذوزنقه ای دالفا از سه بخش سیستم فاصله انداز، لایه هـــای عایق بنـــدی و پروفیـــل ذوزنقـــه ای دالفـــا تشـــکیل شـــده اســـت. بـــرای پوســـته بیرونی این سیســـتم از فـــولاد گالوانیـــزه و یا ورق ذوزنقـــه ای آلومینیومـــی بـــا روکش pvdf یا پلی اســـتر اســـتفاده میگردد. این ســـقف، سیستمی مقرون به صرفه با عملکرد ممتاز و انعطاف پذیری بالاســـت.

مزایای سیستم :

  • انعطاف پذیری در پوشش سقفها با فرم های گوناگون
  • سهولت اجرا
  • نصب سریع
  • وزن سبک سیستم
  • ویژگی های متمایز آکوستیکی
  • گارانتی 10 ساله شرکت دالفا
  • غیرقابل اشتعال
  • فالشینگ های مختص سیستم
  • همگامی با محیط زیست
  • قابل بازیافت بودن

مشخصات فنی

طیف رنگ

دیتیل

دیاگرام عمومی سیستم

اجزا سیستم