سیستم سقف سینوسی

سیستم سقف سینوسی دالفا از سه بخش سیستم فاصله انداز، لایه هـــای عایق بنـــدی و پروفیـــل سینوســـی دالفـــا تشـــکیل شـــده اســـت. بـــرای پوســـته بیرونی این سیســـتم از فـــولاد گالوانیـــزه و یا ورق ذوزنقـــه ای آلومینیومـــی بـــا روکش pvdf یا پلی اســـتر اســـتفاده میگردد. این ســـقف ، سیســـتمی مقرون به صرفه با عملکرد ممتاز و انعطاف پذیری بالاســـت.

مزایای سیستم:

  •  انعطاف پذیری در پوشش سقف ها با فرم های گوناگون
  •  سهولت اجرا
  •  نصب سریع
  • وزن سبک سیستم
  •  ویژگی های متمایز آکوستیکی
  •  گارانتی 10 ساله شرکت دالفا
  • غیرقابل اشتعال
  • فلاشینگ های مختص سیستم
  •  همگامی با محیط زیست
  •  قابل بازیافت بودن

مشخصات فنی

طیف رنگ

دیتیل

دیاگرام عمومی سیستم

اجزا سیستم