سیستم نمای ذوزنقه ای

نمای ذوزنقه ای دالفا، ســـطحی منحصر به فـــرد و جذاب برای بیننده ایجـــاد میکننـــد. ایـــن نمـــا قابلیت اجـــرا به صـــورت افقـــی و عمودی را داراســـت و اســـتفاده از متریال هـــای گوناگون ، ســـطوح مختلف و رنگهـــای بیشـــمار در آن میســـر اســـت کـــه انعطاف پذیری بســـیار بالایـــی به محصـــول میدهد. این نما سیســـتمی مقرون به صرفه، منحصر به فرد، انعطاف پذیر و قابـــل اجرا در انواع کاربری ها میباشـــد. در این سیســـتم از ورق های ذوزنقه ای با ابعاد، مشـــخصات و متریال های گوناگون به عنوان رویه نما استفاده می شود.

مزایای محصول:

 • انعطاف و تنوع باال در متریال، پروفیل سطح و رنگ
 • قابلیت اجرا به صورت افقی و عمودی
 • سهولت نصب و اجرا
 •  هزینه کمتر در مقایسه با سایر محصولات
 • نصب سریع
 • گارانتی 25 ساله شرکت دالفا
 • سیستم با وزن کم
 • مشخصات مطلوب آکوستیکی
 • اشتعال پذیری بسیار کم
 • محصول منطبق با محیط زیست
 • طراحی فلاشینگ های مختص سیستم

مشخصات فنی

طیف رنگ

دیتیل

دیاگرام عمومی سیستم

اجزای سیستم