سیستم نمای سینوسی دالفا

نمـــای سینوســـی دالفا قابلیـــت اجرا به صـــورت افقی و عمـــودی را دارا هســـتند و استفاده از متریال های گوناگون، سطوح مختلف و رنگ ها و پوشـــش های گوناگـــون که انعطاف پذیری بســـیار بالایی به محصول می دهد، از بارزترین ویژگی های این سیســـتم اســـت. این نما سیســـتمی مقرون به صرفه، منحصر به فرد، انعطاف پذیر و قابـــل اجـــرا در انـــواع کاربری هـــا میباشـــد. در ایـــن سیســـتم از ورق هـــای سینوســـی با ابعاد، مشـــخصات و متریال هـــای گوناگون به عنـــوان رویه نما اســـتفاده می شـــود.

مزایای محصول:

انعطاف و تنوع بالا در متریال
پروفیل سطح و رنگ
قابلیت اجرا به صورت افقی و عمودی
سهولت نصب و اجرا
هزینه کمتر در مقایسه با سایر محصولات
نصب سریع
گارانتی 25 ساله شرکت دالفا
سیستم با وزن کم
مشخصات مطلوب آکوستیک
اشتعال پذیری بسیار کم
محصول منطبق با محیط زیست
طراحی فلاشینگ های مختص سیستم

مشخصات فنی

طیف رنگ

دیتیل

دیاگرام عمومی سیستم

اجزای سیستم