فلاشینگ تاج (سقف دو شیب)

  • استفاده برای تاج سوله و یا سقف های دوشیب
  • آب بندی سقف و قسمت اتصال دو سقف به یکدیگر
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است