فلاشینگ سه پله (پوشش لبه آبرو)

  • پوشش لبه آبرو ها می باشد.
  •  ایجاد عایق میانی در برابر عوامل طبیعی
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است