فلاشینگ پوشش تیر میانی

فلاشینگ ها به شکل سرد ساخته می شوند و به عنوان اعضای سازه ای برای ساختمانهای قاب دار فولادی مدولار استفاده می شوند.

محل استفاده:

از این نوع فلاشینگ برای آب بندی و پوشش تیرها و پشت بام ها و زیباکردن آنها استفاده می شود.
یکی دیگر از کاربردهای آن در بخش های درز می باشد و از آنها به عنوان درپوش نیز استفاده می شود.

مشخصات فنی

جدول مشخصات

مقطع عرضی ورق

جدول وزنی