پروژه های اماکن ورزشی

استخر قهرمانی یادگار امام تبریز

این سالن بدلیل بیرون زدگی Rafter های میانی و همچنین کابل های نگهدارنده تیر اصلی متصل به تیرهای فرعی روی سقف، دارای طراحی خاص و اجرای منحصر به فرد از نظر آب بندی می باشد. برای تکمیل این پروژه بیش از 3 هزار متر طول فلاشینگ استفاده شده است.

اطلاعات پروژه

نوع محصول:

سطح پوشش:

نوع پروفیل:

محل پروژه: :

پوشش سقف ایستادرز دالفا

8000 مترمربع

مستقیم

تبریز

گالری تصاویر