این سالن بدلیل بیرون زدگی Rafter های میانی و همچنین کابل های نگهدارنده تیر اصلی متصل به تیرهای فرعی روی سقف، دارای طراحی خاص و اجرای منحصر به فرد از نظر آب بندی می باشد. برای تکمیل این پروژه بیش از 3 هزار متر طول فلاشینگ استفاده شده است.