استخر قهرمانی یادگار امام تبریز

پروژه های اماکن ورزشی

استخر قهرمانی یادگار امام تبریز

این سالن بدلیل بیرون زدگی Rafter های میانی و همچنین کابل های نگهدارنده تیر اصلی متصل به تیرهای فرعی روی سقف، دارای طراحی خاص و اجرای منحصر به فرد از نظر آب بندی می باشد. برای تکمیل این پروژه بیش از 3 هزار متر طول فلاشینگ استفاده شده است.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است