برش رول

یک عمل برشی است که یک رول عریض از مواد را به رول‌های باریک و گاهی به چند رول باریک (همزمان) تقسیم می‌کند. دو نوع برش وجود دارد:

-برش مستقیم رول عریض (log slitting)

-برش همزمان با رول کردن (rewind slitting)

در برش مستقیم، رول مواد به‌طور کلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک یا چند برش از آن بدون فرایند باز کردن رول یا دوباره رول کردن مواد گرفته می‌شود. در برش همزمان با رول، نواری از مواد اولیه خارج شده و از طریق دستگاه عبور می‌کند، سپس برای برش عرضی دقیق نوار، از تیغه‌هایی به همراه لیزر هایی در کنارش (برای اندازه‌گیری عرض برش) می‌گذرد و به اندازه تنظیم شده، برش می‌خورد. این برش، قبل از اینکه متریال روی یک یا چند شافت چرخانده شود تا رول‌های باریک تری ایجاد شود اتفاق می‌افتد. چندین نوار باریک‌تر از مواد ممکن است به عنوان مولت (مخفف multiple) یا پنکیک شناخته شود در صورتی که قطر آنها بسیار بیشتر از عرض رول جدیدشان باشد. برای برش همزمان با رول (rewind slitting) دستگاه مورد استفاده چرخان شکاف، slitter rewinder گفته می‌شود – این نام‌ها به جای یکدیگر برای ماشین‌های مشابه استفاده می‌شوند. برای محصولات با عرض کم و باریک، پنکیک‌ها ناپایدار می‌شوند و پس از آن چرخش ممکن است بر روی قرقره ای قرار گیرد که دارای شکافی برای قرارگیری نوار است و به سرعت روی رول جدید متریال چرخیده و نوار را کنترل شده به آن انتقال می‌دهد: این قرقره‌ها بسیار عریض تر از عرض نوار بوده و در هنگام پیچ خوردن، قرقره به همراه نوار روی آن در سراسر عرض رول نوسان می‌کند. جدا از مزیت پایداری، می‌توان طول‌های بسیار طولانی (اغلب ده‌ها کیلومتر) را از طریق قرقره منتقل کرد.

دستگاه برش رول