پروژه های ما

ما بهترین حالا برایتان به ارمغان می آوریم.

شرکت مبتکر نمای آلومینیومی دنا (دالفا) ، طراح و مشاور تخصصی پوشش نمای آلومینیومی، پوشش سقف ایستادرز و بام با انواع سیستم های نوین از فلزهای گوناگون، با اتکا به تجارب طولانی موسسین و توان بهره گیری از تکنولوژی های روز و استانداردهای دنیا، با هدف تأمین نیازهای صنعت پوشش نما و سقف در طرح های پیچیده و خاص که دغدغه اصلی طراحان و معماران بوده است، تأسیس گردید.

اماکن ورزشی

تجاری/اداری

درمانی

حمل و نقل

آموزشی

توریستی

مسکونی

صنعتی

فرهنگی

همه پروژه ها