فلاشینگ بام

  • پوشاندن عرض دیوار و حفاظت از دیوار نما
  • کاربردی برای نماهای فلزی و نماهای بنایی
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است